Besox

Ontslag door werknemer: wijziging opzeggingstermijn

6 november 2023

Sedert 28 oktober 2023 wordt de berekening van de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werknemer gewijzigd.

De wet van 20 maart 2023 schrapt de twee-stappenregel bij een ontslag uitgaande van de werknemer. De werknemer zal daardoor enkel de nieuwe opzeggingstermijnen moeten naleven, zoals opgenomen in artikel 37 van de arbeidsovereenkomstenwet:

Zowel voor arbeiders als bedienden geldt er dus, bij een ontslag uitgaande van de werknemer, een maximale opzeggingstermijn van 13 weken.

De wet trad in werking 6 maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, namelijk op 28 oktober 2023.

Het arbeidsreglement moet in overeenstemming worden gebracht met deze wijzigingen. De normale procedure voor de wijziging moet evenwel niet worden gevolgd. De wijziging moet wel worden bezorgd aan de Inspectie.

Bron: Wet van 20 maart 2023 tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen voor wat de aanpassing van de wettelijke maximale opzeggingstermijnen in het geval van opzegging door de werknemer betreft, BS 28 april 2023.

Categorie