Besox

Dimona-verplichting voor kleine statuten vanaf 2020

16 januari 2020

Vanaf 2020 werd de arbeidsongevallenwet uitgebreid tot alle personen met een zogenaamd ‘klein statuut’. Hiermee worden allerlei stages en beroepsopleidingen bedoeld zonder onderwerping aan de sociale zekerheid. Door deze uitbreiding moet er voor deze stagiairs vanaf 2020 ook een arbeidsongevallenverzekering gesloten worden zodat zij gedekt zijn door de arbeidsongevallenverzekering wanneer zij een arbeidsongeval hebben tijdens de uitvoering van hun stage of opleiding.

In dit kader heeft het federaal agentschap voor beroepsrisico’s Fedris bepaalde gegevens nodig om zijn taak te kunnen uitvoeren. Op verzoek van Fedris werd er daarom een Dimona-verplichting ingevoerd voor stagiairs die niet in de DmfA opgenomen moeten worden, zodat de nodige gegevens van deze personen aan de verzekeraars bezorgd kunnen worden.

Deze nieuwe regelgeving is bedoeld voor de personen die arbeidsprestaties leveren als onderdeel van een praktijkopleiding op de werkplek, buiten de onderwijsinstelling. Het betreft personen die werk verrichten in het kader van een opleiding voor betaald werk georganiseerd binnen een wettelijk kader, zonder dat deze arbeidsprestaties leiden tot een onderwerping als gewone werknemer of leerling. Het gaat dan bijvoorbeeld om een individuele beroepsopleiding, een beroepsinlevingsstage,…

Op de website van Fedris www.fedris.be werd een lijst gepubliceerd met de ‘leerwerkcontracten’ die in aanmerking komen voor deze verplichting.

De Dimona-melding voor de kleine statuten dient afhankelijk van het type stage te gebeuren door de onderwijsinstelling, de instantie die de beroepsopleiding organiseert of de werkgever bij wie de stage wordt uitgevoerd. Ook hierover kan u meer informatie en een overzichtslijst vinden op de website van Fedris.

Voor de betrokken stagiairs werd er een Dimona-aangifte met een nieuw type ‘STG’ gecreëerd. Bij deze Dimona-aangifte moeten de volgende gegevens meegedeeld worden:

  • de gedekte periode: als de Dimona door de werkgever wordt verricht, moet de werkgever het begin en het einde van de stageperiode doorgeven;
  • de categorie van de stagiair: arbeider of bediende;
  • de risicoklasse voor arbeidsongevallen: de stagegever moet hierbij dezelfde regels volgen als voor de gewone werknemers. Dit is meestal geen verplicht gegeven en moet enkel ingevuld worden indien de stagiair behoort tot een risicoklasse die verschillend is van de voornaamste activiteit van de werkgever;
  • het statuut van de stagiair: F1 in geval van een vergoedingsstelsel zoals voor de leerlingen (meestal bij bezoldigde stages) of F2 in geval van een afwijkend vergoedingsstelsel (meestal bij onbezoldigde stages).

Voor de instapstages wordt het specifieke Dimona type TRI behouden en voor individuele beroepsopleidingen blijft dit Dimona type IVT. Ook voor deze types moeten vanaf 2020 de bovenstaande bijkomende gegevens meegegeven worden.

De lopende opleidingsovereenkomsten moeten bovendien afgesloten worden met een Dimona OUT op 31 december 2019 en moeten vanaf 2020 opnieuw aangegeven worden met een Dimona IN met het juiste type en de nodige bijkomende gegevens.

Bron: www.fedris.be.

Tags