Besox

Onderhandelingen over loonnorm mislukt: vakbondsacties op 29 maart 2021

17 maart 2021

Sinds januari onderhandelt de Groep van Tien over een interprofessioneel akkoord voor de privésector waarin onder andere een maximale marge voor de loonkostontwikkeling (= loonnorm) wordt vastgelegd.

Volgens de berekeningen van het secretariaat van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven bedraagt de maximaal beschikbare marge voor de loonontwikkeling 0,4% voor de periode 2021-2022.

De vakbonden vinden deze marge te laag, terwijl de werkgevers deze wel wensen te respecteren gezien de huidige economische omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis. De vakbonden willen vooral dat de loonnorm indicatief wordt en hiermee de mogelijkheid creëren voor sectoren die het wel goed doen, zoals de farmasector of de supermarkten, om meer loonopslag te geven.

Het overleg is uiteindelijk mislukt en het ACV en het ABVV roepen op tot een brede actiedag met stakingen in diverse bedrijven en instellingen in de privésector op maandag 29 maart 2021. Het ACLVB steunt de acties, maar is geen voorstander van stakingen.

Deze aangekondigde acties kunnen aanleiding geven tot afwezigheden in sommige ondernemingen. Werknemers die aan deze actiedag deelnemen, hebben geen recht op loon. De vakbond beschouwt 29 maart 2021 als een actiedag, waarvoor door de gesyndiceerde werknemers een vergoeding kan verkregen worden.

Bron: Gezamenlijk persbericht ABVV en ACV, www.abvv.be en www.hetacv.be.