Besox

Nieuwe schorsingen van de opzeggingstermijn

12 december 2022

In het kader van de omzetting van de Europese richtlijn inzake het evenwicht tussen werk en privéleven wordt de opzeggingstermijn bij een ontslag uitgaande van de werkgever sinds 10 november 2022 ook geschorst ingevolge de opname van de volgende verloven:

  • geboorteverlof;
  • verlof wegens dwingende redenen;
  • zorgverlof;
  • adoptieverlof.

Bron: Wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, BS van 31 oktober 2022.