Besox

Nieuw telefoonnummer voor contactcenter Inspectie Toezicht Sociale Wetten

21 maart 2017

De Inspectie Toezicht op de Sociale Wetten beschikt over een contactcenter waarop algemene vragen gesteld kunnen worden met betrekking tot bijvoorbeeld:

  • Arbeidstijden, uurroosters, pauzes en rusttijden, zondagsrust en feestdagen, deeltijdse arbeid, nachtarbeid;
  • Arbeidsreglement en sociale documenten;
  • Arbeidsovereenkomst, sluiten van de overeenkomst, soorten overeenkomsten, einde van de overeenkomst, ontslag, opzegtermijn, uitzendarbeid, studentencontract, dienstencheque-overeenkomst;
  • Verloning, loon, barema’s, gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid, bescherming van het loon, voordelen, premies, verplaatsingskosten;
  • Klein verlet, omstandigheidsverlof, verlof voor dringende redenen, tijdskrediet, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof.

Het contactcenter is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u30. U kan hen bereiken op het nieuwe telefoonnummer 02/235.55.55 (Nederlands) of op het telefoonnummer 02/235.55.60 (Frans en Duits).

U kan het contactcenter eveneens via e-mail bereiken als volgt: info.tsw@werk.belgie.be (Nederlands) of info.cls@emploi.belgique.be (Frans) of info.cls@beschaeftigung.belgien.be (Duits).

 

Bron: Nieuwsbericht Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg dd. 6 maart 2017.