Besox

Nieuw: overzichtsscherm loopbaanonderbreking en tijdskrediet

5 maart 2020

De toepassing voor het aanvragen van loopbaanonderbreking en tijdskrediet heeft recent een update gekregen.

Voortaan krijgen werkgevers meteen bij het inloggen een overzicht van alle aanvragen van hun werknemers met een vermelding van de stand van zaken van iedere aanvraag – bijvoorbeeld wordt behandeld door de RVA, in afwachting van info van de werknemer of van de werkgever, ….

Als werkgever krijgt u zo een realtimeoverzicht van alle lopende en afgewerkte aanvragen en kan u eenvoudig opzoekingen verrichten. Opgelet: in de beginfase kunnen dossiers enkel via het rijksregisternummer of via de Dimonalijst worden opgezocht.

Het overzichtsscherm voor de aanvragen van loopbaanonderbreking en tijdskrediet is een aanvulling op de al bestaande toepassing voor het online indienen van nieuwe aanvragen voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

De RVA wil werkgevers aanmoedigen de aanvragen online in te dienen, zodat ze sneller en foutloos verwerkt kunnen worden.

Bron: Nieuwsbericht van 14 februari 2020 van de RVA, www.rva.be.