Besox

NAR spreekt zich uit over vakantieregeling voor flexijob-werknemers

15 februari 2016

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft zich uitgesproken over een ontwerp van Koninklijk Besluit dat het Koninklijk Besluit op de jaarlijkse vakantie moet aanpassen voor de flexijob-werknemers.

Werknemers die een flexijob uitoefenen, zijn onderworpen aan de Jaarlijkse Vakantiewet. Door de bijzondere aard van de flexijobs zijn evenwel niet alle bepalingen van het uitvoeringsbesluit inzake Jaarlijkse Vakantie van toepassing. De ontwerptekst van Koninklijk Besluit voorziet dan ook in uitzonderingen op de algemene regels inzake jaarlijkse vakantie.

De in de Raad vertegenwoordigde organisaties zijn het niet eens geworden over de uitvoeringsmaatregel van de wet van de Jaarlijkse Vakantie.

De leden die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigen kunnen instemmen met de maatregel. Zij hadden een passende oplossing gevraagd waarbij de kost van het verschuldigde vakantiegeld integraal gefinancierd wordt door de werkgevers, hetzij rechtstreeks, hetzij door bijdragen op het flexiloon.

De leden die de werknemersorganisaties vertegenwoordigen brengen een negatief advies uit over het ontwerp. De uitsluiting van de flexijob-werknemers van het recht op jaarlijkse vakantie is volgens hen flagrant in strijd met het Handvest van de Grondrechten van de EU, waarin staat dat iedere werknemer tewerkgesteld in de EU recht heeft op 4 weken jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Het ontwerp sluit de betrokken werknemers uit van het recht op enkel en dubbel vakantiegeld.

 

Bron: Advies nr. 1.971 van 26 januari 2016 “Flexi-jobs – Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers”.

Tags