Besox

Mobiliteitsvergoeding: indexering in 2020

29 januari 2020

Onder bepaalde voorwaarden is het voor werknemers mogelijk om hun bedrijfswagen in te ruilen tegen een mobiliteitsvergoeding (ook wel Cash for Car genoemd).

De mobiliteitsvergoeding op jaarbasis wordt als volgt berekend: 20% x 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

Indien de werkgever ook tussenkwam in de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen (vb. door toekenning van een tankkaart), wordt de waarde van het voordeel vastgesteld op 24% van 6/7 van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

De cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding wordt berekend, wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd. De indexeringscoëfficiënt die op 1 januari 2020 van toepassing is, bedraagt 1,0202.

Als de cataloguswaarde in 2019 geïndexeerd werd, dan wordt de indexeringscoëfficiënt voor 2020 toegepast op het geïndexeerde bedrag.

Mobiliteitsvergoedingen die voor het eerst in 2020 worden toegekend, zullen pas geïndexeerd worden vanaf 1 januari 2021.

Opgelet: de indexatie van de cataloguswaarde impliceert ook dat het belastbaar voordeel van de mobiliteitsvergoeding herberekend moet worden.

Het belastbare voordeel van de mobiliteitsvergoeding voor de werknemer is gelijk aan 4% van 6/7 van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen met een minimaal belastbaar voordeel van € 1.360 voor het inkomstenjaar 2020.

Bron: Wet dd. 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, B.S. 7 mei 2018 en K.B. dd. 7 april 2019 tot invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2, van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, B.S. 16 april 2019.