Besox

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2015

19 juni 2015

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Sinds 1 juli 2014 was deze grens vastgesteld op 9.400 EUR.

Een koninklijk besluit dat op 15 juni 2015 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, verhoogt het minimumloon voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 naar 9.600 EUR.

Bron: KB van 2 juni 2015 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, B.S. 15 juni 2015.