Besox

Minimumloon betaalde sportbeoefenaars vanaf 1 juli 2017

27 juni 2017

Het minimumloon dat sportbeoefenaars op jaarbasis moeten genieten om beschouwd te worden als betaalde sportbeoefenaars onderworpen aan de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt elk jaar op 1 juli geïndexeerd. Sinds 1 juli 2016 was deze grens vastgesteld op € 9.800.

Een koninklijk besluit dat op 30 mei 2017 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, verhoogt het minimumloon voor de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 naar € 10.200.

 

Bron: K.B. van 17 mei 2017 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (1), B.S. 30 mei 2017.