Besox

Loopbaansparen: uitstel tot 1 februari 2018

17 augustus 2017

De wet werkbaar en wendbaar werk heeft een wettelijk kader voor het stelsel van loopbaansparen tot stand gebracht.

Dit stelsel biedt aan werknemers de mogelijkheid om ‘tijd’ op te sparen om die later tijdens de duur van hun dienstbetrekking als verlof op te nemen. Op die manier krijgen ze de kans om zelf een gedeelte van hun loopbaan te sturen en adempauzes in te bouwen wanneer zij dit zelf nodig achten.

In de wet werd bepaald dat de sociale partners in de NAR tot 1 augustus 2017 de tijd kregen om een cao te sluiten over het loopbaansparen. In dat geval treedt het wettelijk kader niet in werking.

Een K.B. dat in werking treedt op 15 juli 2017 verlengt nu de termijn waarbinnen de NAR een cao kan sluiten.  De deadline wordt dus vastgelegd op 1 februari 2018.

 

Bron: Koninklijk Besluit van 25 juni 2017 tot uitvoering van art. 39 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, B.S. 5 juli 2017.