Besox

Loonnorm 2021-2022

4 februari 2021

Elke twee jaar onderhandelt de Groep van Tien over een interprofessioneel akkoord waarin een maximale marge voor de loonkostontwikkeling (= loonnorm) wordt vastgelegd.

Als ondersteuning van de interprofessionele onderhandelingen bezorgt het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) aan de Groep van Tien (vakbonden en werkgevers) een technisch verslag, dat de berekeningen voor de maximale beschikbare marge omvat. Deze marge wordt berekend op basis van de verwachte loonontwikkelingen in de referentielanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) en de prognoses voor de loonindexatie in België.

Volgens de berekeningen van het secretariaat van de CRB bedraagt de maximaal beschikbare marge voor de loonontwikkeling 0,4% voor de periode 2021-2022.

Komt de Groep van Tien niet tot een akkoord over de loonnorm, dan bepaalt de Loonnormwet dat de regering de marge kan vastleggen bij KB.

We komen hier nog op terug zodra de loonnorm vastligt.

Bron: https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/812/technisch-verslag-2020-over-de-maximaal-beschikbare-marge/1.

Tags