Besox

Loongrens educatief verlof voor het schooljaar 2017-2018 bekend

12 januari 2018

In het kader van betaald educatief verlof kan een werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden afwezig blijven van het werk met behoud van loon.

Dit loon wordt wel begrensd tot een maximumbedrag. Voor het schooljaar 2017-2018 (van 1 september 2017 tot 31 augustus 2018) wordt de maximale loongrens vastgesteld op € 2.871.

 

Bron: K.B. van 17 december 2017 tot wijziging van het K.B. van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 5 januari 2018.