Besox

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof schooljaar 2021-2022 gepubliceerd

7 oktober 2021

In het kader van het betaald educatief verlof kunnen werknemers die een opleiding volgen onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van hun normale loon.

In Vlaanderen kunnen werknemers sinds 2019 aanspraak maken op Vlaams opleidingsverlof.

Een werknemer die gebruik maakt van Vlaams opleidingsverlof of van betaald educatief verlof, heeft recht op de betaling van zijn normale loon.

De werkgever mag het loon echter wel begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een koninklijk besluit van 19 september 2021 legt het loonplafond voor de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022, dus schooljaar 2021-2022, vast op € 3.047 per maand.

Bron: Koninklijk besluit van 19 september 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 28 september 2021.