Besox

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof 2020-2021 gepubliceerd

27 maart 2021

In het kader van het betaald educatief verlof kunnen werknemers die een opleiding volgen onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van hun normale loon.

In Vlaanderen hebben werknemers die een opleiding volgen in bepaalde gevallen recht op Vlaams opleidingsverlof. De werkgever mag het loon wel begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een koninklijk besluit van 3 maart 2021 legt het loonplafond voor de periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2021, dus schooljaar 2020-2021, vast op € 2.987 per maand.

Vorig schooljaar lag de loongrens op € 2.928 per maand.

Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2020.

Bron: Koninklijk besluit van 3 maart 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 17 maart 2021.