Besox

Loongrens betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof 2019-2020 gepubliceerd

11 april 2020

In het kader van het betaald educatief verlof kunnen werknemers die een opleiding volgen onder bepaalde voorwaarden van het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van hun normale loon.

In Vlaanderen hebben werknemers vanaf het schooljaar 2019-2020 recht op Vlaams opleidingsverlof. Zo kan een werknemer die in Vlaanderen voltijds werkt in de privésector gebruik maken van maximum 125 uur opleidingsverlof per schooljaar.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

Een koninklijk besluit van 15 maart 2020 legt het loonplafond voor de periode van 1 september 2019 tot 31 augustus 2020, dus schooljaar 2019-2020, vast op € 2.928 per maand. Dezelfde loongrens was ook al van toepassing voor schooljaar 2018-2019.

Dit koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 15 maart 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 26 maart 2020.