Besox

Loongrens betaald educatief verlof 2018-2019 goedgekeurd door ministerraad

26 februari 2019

In het kader van het betaald educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normaal loon.

De werkgever mag het loon echter begrenzen tot een bepaald plafond, dat jaarlijks door de federale overheid wordt vastgelegd.

De ministerraad van 15 februari 2019 keurde een ontwerp van K.B. goed dat de loongrens voor het betaald educatief verlof in 2018-2019 vastlegt op € 2.928.

Dit ontwerp werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

Bron: www.presscenter.org