Besox

Laatste maand om over te schakelen naar elektronische maaltijdcheques

18 september 2015

Sinds 2011 hebben werkgevers de keuze om te opteren voor papieren, dan wel elektronische maaltijdcheques. Uit evaluatie bleek echter dat het gelijktijdig bestaan van de papieren en de elektronische maaltijdcheques aanleiding gaf tot een vermenigvuldiging van de administratieve lasten voor de handelaars en de werkgevers.

Bijgevolg werd er besloten om de papieren maaltijdcheques af te schaffen en de elektronische maaltijdcheques te veralgemenen. Er werd wel in een overgangsregeling voorzien:

  • de papieren maaltijdcheques kunnen nog besteld worden tot uiterlijk 31 oktober 2015 en dit voor prestaties die betrekking hebben uiterlijk op de maand september 2015;
  • alle papieren maaltijdcheques die uitgegeven worden in 2015 zijn slechts geldig tot 31 december 2015.

Dit heeft tot gevolg dat vanaf 1 januari 2016 de papieren maaltijdcheques volledig verdwenen zullen zijn en dat enkel de elektronische maaltijdcheques nog kunnen gebruikt worden.

Aangezien de maand september de laatste maand is waarvoor nog papieren maaltijdcheques mogen besteld worden, nadert de deadline om over te schakelen naar elektronische maaltijdcheques snel. Indien u dit nog niet zou gedaan hebben, neemt u best contact op met uw uitgiftemaatschappij. Van zodra de omschakeling naar elektronische cheques in orde is, verwittigt u onze diensten zodat wij de nodige aanpassingen in uw klantengegevens kunnen doorvoeren.

Maaltijdcheques moeten in principe toegekend worden door een collectieve arbeidsovereenkomst of door een individuele overeenkomst. Als u overschakelt van papieren naar elektronische maaltijdcheques is het aangeraden dat u ook de cao of de individuele overeenkomst hieraan aanpast.