Besox

Indexeringsmechanisme voor de mobiliteitsvergoeding

23 april 2019

Wij informeerden u reeds over de indexeringsregels die toegepast zullen worden voor de cataloguswaarde waarop de mobiliteitsvergoeding (cash for car) berekend wordt. De cataloguswaarde wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Het K.B. van 28 februari 2019 dat dit indexmechanisme vastlegt, trad pas in werking op 25 maart 2019. De bedoeling was echter om de eerste indexering al op 1 januari 2019 te laten gebeuren. Deze fout wordt nu rechtgezet door het K.B. van 28 februari 2019 te vervangen door een nieuw K.B. dat wel in werking treedt op 1 januari 2019.

Inhoudelijk wijzigt er niets aan de indexeringsregels. De jaarlijkse indexatie van de cataloguswaarde gebeurt op basis van de afgevlakte mobiliteitsindex, zijnde het rekenkundig gemiddelde van de mobiliteitsindexen van de laatste vier maanden. De FOD Economie legt elke maand de mobiliteitsindex en de afgevlakte mobiliteitsindex vast. De bedragen worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In het Staatsblad van 16 april 2019 zijn alle mobiliteitsindexen van september 2017 tot en met maart 2019 opgenomen. De indexeringscoëfficiënt die op 1 januari 2019 van toepassing is, bedraagt 1,0188.

Bron: K.B. van 7 april 2019 ter invoering van een indexeringsmechanisme in uitvoering van artikel 12, § 2 van de wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, B.S. 16 april 2019; Bericht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie betreffende de mobiliteitsindex, B.S. 16 april 2019.