Besox

Index van 1,13% in PC 200 op 1 januari 2017

30 december 2016

De indexaanpassing van de lonen in PC 200, het aanvullend paritair comité voor de bedienden, is gebaseerd op het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van het vorige jaar gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte indexcijfers van november en december van 2 jaar geleden.

Op 1 januari 2017 zal de indexaanpassing van de lonen in PC 200 1,13% bedragen. Hierdoor worden de baremalonen en de reële lonen in dit paritair comité met 1,13% verhoogd.