Besox

Hoeveel mag een gepensioneerde in 2024 maximaal bijverdienen?

7 februari 2024

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, zelfstandige of ambtenaar uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen aantonen.

Voor andere gepensioneerden gelden er inkomensgrenzen. Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding.

Met ingang van 1 januari 2024 gelden de volgende inkomensgrenzen:

Bron: Ministerieel besluit van 4 december 2023 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 15 december 2023.

Categorie