Besox

Ook gepensioneerde 65-plussers krijgen uitkering bij tijdelijke werkloosheid

23 juni 2020

Heel wat gepensioneerde 65-plussers oefenen nog een beroepsactiviteit uit zodat zij bovenop hun pensioen nog wat kunnen bijverdienen. Door de coronacrisis kunnen verschillende van deze gepensioneerden hun bijverdienste niet uitoefenen en zien zij hun inkomsten dalen.

Volgens de huidige regelgeving hebben deze werknemers geen recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid zolang zij ook een pensioen ontvangen.

Door een wet die op 12 juni 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, komt hier verandering in. Gepensioneerde 65-plussers kunnen vanaf 1 februari 2020 toch uitkeringen ontvangen als tijdelijke werkloze zonder te moeten voldoen aan de voorwaarde dat zij geen pensioen genieten. De tijdelijke werkloosheid mag wel niet het gevolg zijn van overmacht die veroorzaakt wordt door de arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

De wet blijft van kracht zolang het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid overmacht corona van toepassing is.

Bron: Wet dd. 9 juni 2020 tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus, B.S. 12 juni 2020.