Besox

Gepensioneerde in dienst? Maak nu al een telling van zijn jaarinkomen…

2 oktober 2018

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

Aangezien het einde van het jaar stilaan dichterbij komt, doet u er goed aan met de gepensioneerde te bekijken hoeveel hij tot nu toe verdiend heeft in 2018. De bruto-inkomsten worden hiervoor in rekening gebracht. Hierbij vindt u nog eens een overzicht van de grenzen ‘toegelaten inkomsten voor gepensioneerden’ voor 2018.

  1. Gepensioneerden met een rustpensioen of met een rust- en overlevingspensioen

jonger dan wettelijke pensioenleeftijd, en minder dan 45 jaar loopbaan bij de ingang van het pensioen:

  • zonder kinderlast: € 8.022;
  • met kinderlast: € 12.033.

ouder dan wettelijke pensioenleeftijd of min. 45 jaar loopbaan bij de ingang van het pensioen:

  • zonder kinderlast: onbegrensd;
  • met kinderlast: onbegrensd.
  1. Gepensioneerden met (uitsluitend) een overlevingspensioen:

jonger dan wettelijke pensioenleeftijd:

  • zonder kinderlast: € 18.677;
  • met kinderlast: € 23.346.

ouder dan wettelijke pensioenleeftijd:

  • zonder kinderlast: € 23.170;
  • met kinderlast: € 28.184.

Bij overschrijding van deze jaargrenzen met minder dan 100% wordt het pensioen met een gelijk percentage verminderd. Indien de grenzen met 100% en meer worden overschreden, wordt het pensioen geschorst voor het volledige kalenderjaar.

Bron: www.onprvp.fgov.be.