Besox

Gepensioneerde in dienst? Maak nu al een telling van zijn jaarinkomen

2 oktober 2023

Een gepensioneerde mag een beroepsactiviteit uitoefenen indien hij/zij hiervan vooraf aangifte doet bij de Pensioendienst of bij het RSVZ en zijn beroepsinkomsten op jaarbasis bepaalde grenzen niet overschrijden.

Aangezien het einde van het jaar stilaan dichterbij komt, doe je er goed aan om met de gepensioneerde te bekijken hoeveel hij/zij tot nu toe heeft verdiend in 2023. Hiervoor worden de bruto-inkomsten in rekening gebracht. Hierna vind je nog eens een overzicht van de grenzen ‘toegelaten inkomsten voor gepensioneerden’ voor 2023.

Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen (grenzen voor 2023):

Bij overschrijding van deze jaargrenzen met minder dan 100% wordt het pensioen met een gelijk percentage verminderd. Indien de grenzen met 100% en meer worden overschreden, wordt het pensioen geschorst voor het volledige kalenderjaar.

Categorie