Besox

Hoeveel kost het om een jobstudent aan te werven?

30 juni 2021

Het uurloon van een jobstudent wordt berekend op basis van het baremaloon in uw sector.

Er zijn verschillende regels voorzien op sectorniveau die het minimumloon van studenten bepalen. Er zijn zelfs specifieke studentenlonen vastgelegd voor enkele sectoren. Dit is het geval bij volgende paritaire comités: nr. 118.03, 124, 149.010, 200, 207, 220, 226, 302,  307 en 310.

Indien er niet vastgelegd is in uw sector EN de student voor minstens 1 maand aangeworven wordt, dient u het interprofessioneel gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) toe te passen. Deze kan u opvragen bij uw dossierbeheerder.

Kostprijs

Als u een student in dienst neemt, bent u als werkgever vrijgesteld voor de inhouding van bedijfsvoorheffing en geniet u van een verlaagd RSZ-tarief. U betaalt enkel een RSZ-solidariteitsbijdragen van 5,43% op het brutoloon van de jobstudent. De student draagt een RSZ-bijdragen van slechts 2,71% af.

Als uw gewone werknemers recht hebben op een woon-werkvergoeding, heeft ook de student hier recht op.

Let op

Zorg ervoor dat de de kandidaat in aamerking komt voor het statuut van ‘jobstudent’. Hierbij houdt u rekening met de minimale leeftijd en de inschrijving als student bij een officiële onderwijsinstelling!

Hoe u uw student kan betalen?

Het is verboden om uw jobstudent te betalen met cash geld. U dient het verschuldigde loon dus altijd over te schrijven op het opgegeven bankrekeningnummer.

Tags