Besox

Harde brexit: Brussel en Vlaanderen nemen maatregelen

23 april 2019

Op dit ogenblik weten we nog steeds niet of er een akkoord zal komen over de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Vlaanderen en Brussel hebben in elk geval al maatregelen genomen voor het scenario van een harde brexit (= een uitstap zonder akkoord).

Britse werknemers of zelfstandigen die de dag na de brexit nog aan de slag willen in Vlaanderen en Brussel zullen dit tot 31 december 2020 kunnen doen zonder arbeidskaart resp. beroepskaart, op voorwaarde dat hun prestaties op het Vlaams/Brussels grondgebied beperkt zijn tot 90 dagen.

Willen zij langer dan 90 dagen werken in Vlaanderen of Brussel, zullen zij wel over een gecombineerde vergunning of een beroepskaart moeten beschikken.

Bron: Besluit van 28 maart 2019 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van verschillende reglementaire bepalingen om na de brexit voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de toegang te regelen tot bezoldigde arbeid of tot de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten, B.S. 5 april 2019; Decreet van 22 maart 2019 van de Vlaamse overheid houdende tijdelijke maatregelen als het Verenigd Koninkrijk zich zonder akkoord uit de Europese Unie terugtrekt (1), B.S. 12 april 2019.