Besox

Geen herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid in 2019

8 januari 2019

Werknemers van minstens 50 jaar die tenminste 20 jaar in een regeling van nachtarbeid werken en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn om nachtarbeid uit te voeren en werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd, kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling.

Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan heeft betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

In toepassing van cao nr. 46 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie.

De NAR deelt via haar website mee dat er beslist is om ook hier op 1 januari 2019 geen herwaarderingscoëfficiënt toe te passen.

Bron: www.nar.be, bedragen collectieve arbeidsovereenkomsten.