Besox

Geen herwaardering aanvullende vergoeding nachtarbeid in 2015

8 januari 2015

Oudere werknemers kunnen vragen om definitief over te stappen van nachtarbeid naar een dagregeling. Dit geldt zowel voor werknemers van minstens 50 jaar die tenminste 20 jaar in een regeling met nachtarbeid werken en omwille van medische redenen erkend door de arbeidsgeneesheer niet meer in staat zijn nachtarbeid uit te voeren als voor werknemers van 55 jaar en ouder die tenminste 20 jaar nachtprestaties hebben geleverd.

Wanneer de werkgever geen dagregeling kan aanbieden en de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, dan heeft betrokkene gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever.

In toepassing van CAO nr. 46 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding eveneens elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie.

De Nationale Arbeidsraad deelt in een persbericht mee dat er beslist is om op 1 januari 2015 geen herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de aanvullende vergoedingen nachtarbeid wegens de te geringe evolutie van de sectorale lonen.

Bron: www.nar.be, persbericht dd. 16 december 2014.