Besox

Elektronische aangifte sociale risico’s: wat brengt de toekomst?

28 augustus 2019

Sedert 1 juli 2019 moet het inlichtingenblad bij arbeidsongeschiktheid, zwangerschapsrust, vaderschaps- en geboorteverlof en adoptie- en pleegouderverlof verplicht elektronisch ingediend worden bij het ziekenfonds. Papieren inlichtingenbladen zijn niet meer mogelijk.

Dit is een nieuwe stap in de uitbreiding van de elektronische ASR-aangiften. Op de website van de RSZ staat de planning van de verdere veralgemening van de elektronische aangiften van de sociale risico’s.

Vanaf 1 januari 2020 moet de aangifte van werkhervatting na het eindigen van een sociaal risico (bv. na ziekte) verplicht elektronisch gebeuren.

Vanaf 1 juli 2020 is de maandelijkse aangifte van aangepaste arbeid in het kader van progressieve tewerkstelling aan de beurt.

Staan verder nog op de planning (zonder concrete ingangsdatum):

  • het attest met het oog op de vergoeding van borstvoedingspauzes en de aangifte van de jaarlijkse vakantieperiodes;
  • de aangifte van het einde van de arbeidsovereenkomst of werkloosheid met bedrijfstoeslag/Arbeidsbewijs (deze aangifte vervangt de verschillende C4-formulieren);
  • de aangifte voor de sector arbeidsongevallen.

Bron: www.socialsecurity.be