Besox

Eerste stap in verlenging erkenningsperiode bestaande steunzones

9 juni 2021

Door middel van de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor steunzones beoogt de regering aan bedrijven die investeringen doen in deze zogenaamde steunzones, waarbij nieuwe jobs gecreëerd worden, een verlaging van de personeelskost toe te kennen.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij gedurende twee jaar worden vrijgesteld om 25% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van deze nieuwe werknemers door te storten aan de schatkist.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kondigde onlangs aan de erkenningsperiode van de bestaande Vlaamse en Waalse steunzones met 18 maanden te zullen verlengen. De reden hiervoor is dat door de coronacrisis de ondernemingen in deze regio’s niet ten volle gebruik hebben kunnen maken van de steunmaatregel.

Inmiddels werd de eerste stap hierin gezet. Door de publicatie van een nieuwe wet wordt aan de gewesten de mogelijkheid gegeven om de erkenningsperiode van hun steunzones te verlengen met 18 maanden.

Normaal mag de erkenningsperiode maximaal 6 jaar duren. Deze mogen nu uitzonderlijk verlengd worden tot 7 jaar en 6 maanden. Het is nu aan de gewesten om het nodige initiatief te nemen om de steunzones al dan niet te verlengen.

Het gaat hier om een tijdelijke maatregel die werd ingevoerd naar aanleiding van de coronacrisis. Voor nieuwe – nog te erkennen – steunzones blijft de maximumperiode 6 jaar.

Bron: Wet van 4 mei 2021 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de eenmalige verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones, BS 17 mei 2021.

Tags