Besox

De hospitalisatieverzekering, roept soms meer vragen op dan je denkt!

10 februari 2023

Voor een hospitalisatieverzekering klopt u in België aan bij uw ziekenfonds enerzijds dan wel een verzekeringsmaatschappij anderzijds… De eerste opties bieden zich aan. Afhankelijk van de verzekeringspartner zal u rekening moeten houden met verschillende premiebedragen, waarborgen en voorwaarden…. Nog meer keuzes, keuzestress, wat nu?!

Wat is een hospitalisatieverzekering?

De hospitalisatieverzekering is een verzekering die u gemoedsrust biedt tijdens voorzienbare maar ook onvoorziene momenten in ons leven. Vaak gaan deze momenten gepaard met een verblijf in het ziekenhuis, zoals het woord reeds doet vermoeden.

Een opname in het hospitaal heeft al snel financiële gevolgen. Denk hierbij aan de opname zelf, de ingreep, de erelonen, het verblijf… Het zijn kosten die hoog kunnen oplopen en die wel eens een extra druk kunnen zetten op uw gezondheidstoestand.

Zeker nu de loonkosten stijgen in de gezondheidszorg dient ook u zich hiertegen te wapenen.

Is een hospitalisatieverzekering verplicht?

In België bent u enkel verplicht om aan te sluiten bij een ziekenfonds voor de wettelijke ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze dekt slechts 75% van uw ziekenhuiskosten.

Een hospitalisatieverzekering is dus niet verplicht, maar wel aangeraden.

De hospitalisatieverzekering betaalt immers de overblijvende 25% van de kosten terug. Als u geen hospitalisatieverzekering heeft, betaalt u het resterende bedrag zelf. En dit kan al heel snel oplopen.

Een hospitalisatieverzekering via makelaar of via het ziekenfonds?

De keuze tussen de twee hangt af van diverse factoren. Zoals eerder omschreven kunnen we kiezen tussen waarborgen, premies en service.

Een eerste belangrijk onderscheid is dat ziekenfondsen enkel kosten vergoeden waarin de wettelijk verplichte ziekteverzekering ook tussenkomt. Sommige maatschappijen hanteren hetzelfde principe, maar doorgaans betalen zij ook een deel van de kosten waarin de wetgever niet voorziet.

Verder geniet u bij verzekeringsmaatschappijen van uitgebreidere waarborgen & eventueel van een extra service. Deze service vertaalt zich in het werken met een “derdebetalerssysteem”. Deze dienst regelt de communicatie tussen het hospitaal en uw verzekeringspartner. De ziekenhuisfactuur komt op vertoon van uw kaart rechtstreeks bij de verzekeraar terecht, waardoor u zelf de factuurbedragen niet meer hoeft voor te schieten. Bij het ziekenfonds heeft u dit voordeel niet. U staat hierbij zelf in voor de communicatie tussen de partijen en het doorstorten van de geldsommen.

Kan ik op latere leeftijd een hospitalisatieverzekering afsluiten?

Algemeen genomen worden hospitalisatieverzekeringen duurder naarmate u ouder wordt. Bij private verzekeraars geldt meestal een leeftijdsgrens van 65 jaar. In sommige gevallen ligt deze grens hoger. Het is dus zeer belangrijk om de voorwaarden goed te bekijken.

Voorgaande is ook van toepassing voor de hospitalisatieverzekering die velen genieten als extralegaal voordeel via hun werkgever. Vergeet niet dat bij uw pensioenleeftijd dit ‘voordeel alle aard’ verdwijnt, en je bijgevolg zelf dient in te tekenen voor een verzekering. Vaak extreem duur, gezien de pensioenleeftijden stijgen.

Tip: Bevries nu je leeftijd en betaal maandelijks een zeer lage premie om op uw 65e een premie van 1000 EUR te vermijden.

Kan ik een hospitalisatieverzekering afsluiten tijdens de zwangerschap?

In principe kan u op eender welk moment een hospitalisatie verzekering afsluiten. Dit geldt dus ook tijdens uw zwangerschap. Maar…

Let op, sluit je een verzekering af tijdens de zwangerschap, dan zal niet alles meer te verzekeren zijn.

Heb je dus een kinderwens, zorg dan dat deze ervaring een totaalbeleving wordt. Laat de verzekering en de zorg beide hun werk doen. Want eens je kleine spruit zijn ogen voor de wijde wereld heeft geopend, spendeer je liever je tijd met hun, dan aan administratieve zaken.

Conclusie:

Een hospitalisatieverzekering is geen verplichte verzekering maar wel een zeer essentiële binnen uw verzekeringsportefeuille. Aanzie het als de Omnium verzekering voor uw mooiste voertuig… Uw lichaam!

Maak nu een afspraak met ons want weet dat: hoe jonger u bent, hoe lager de premie is.

Ik pin mijn leeftijd vast!

Categorie

Tags