Besox

CORONA: Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

28 juni 2021

In een nieuwsbericht van 10 juni 2021 bevestigt de RVA de beslissing van de federale regering om de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te verlengen. Hierdoor kan alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het coronavirus tot en met 30 september 2021 worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona.

Dit betekent onder meer dat er tot en met 30 september 2021 geen melding aan de RVA dient te gebeuren van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelinkt aan corona. Voor de andere vormen van tijdelijke werkloosheid, bv. slecht weer, dient de melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag wel nog te gebeuren.

Er dienen ook geen controlekaarten afgeleverd te worden aan de betrokken werknemers, en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid (dus ook niet bij bv. tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer).

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona kan ook tot 30 september 2021 worden ingeroepen voor:

  • werknemers die niet ziek zijn, maar die thuis moeten blijven wegens een quarantaine;
  • werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat de crèche, de school of het opvangcentrum voor gehandicapten gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken;
  • werknemers die niet kunnen werken omwille van de opvang van een kind omdat het kind in quarantaine is.

Bron: www.rva.be.