Besox

CORONA: verlaging bedrijfsvoorheffing op wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid nog tot en met 31 december 2021

14 oktober 2021

De uitkeringen in het kader van tijdelijke werkloosheid en de aanvullingen hierop zijn onderworpen aan bedrijfsvoorheffing. Het normale tarief voor de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid bedraagt 26,75%.

Door de coronasituatie werd het tarief van de bedrijfsvoorheffing op de wettelijke uitkeringen die toegekend worden aan tijdelijk werklozen verlaagd naar 15%. Dit verlaagd tarief in de bedrijfsvoorheffing zal nu ook gelden voor de uitkeringen die worden betaald of toegekend in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 en die betrekking hebben op dagen tijdelijke werkloosheid in deze periode.

Voor de extra-wettelijke uitkeringen tijdelijke werkloosheid blijft het normale tarief van 26,75% bedrijfsvoorheffing van toepassing. Ook in de personenbelasting blijven de gewone tarieven van toepassing.

Bron: Koninklijk besluit van 29 september 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de wettelijke uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid, BS 1 oktober 2021.