Besox

Corona: update studentenarbeid in zorgsector en onderwijs

25 november 2020

Op 13 november 2020 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID 19-pandemie gepubliceerd.

Deze wet bepaalt o.a. dat de door studenten tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in de zorgsector en in het onderwijs gepresteerde uren niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren.

Onder de zorgsector wordt verstaan:

  • de paritaire comités 318, 319, 330, 331 en 332;
  • de openbare zorginstellingen (NACE-codes 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87901).

De Koning kan deze lijst nog verder aanvullen.

Bron: Wet dd. 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, B.S. 13 november 2020.