Besox

Corona update – Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

21 maart 2020

Door de coronamaatregelen moeten vele werkgevers beroep doen op tijdelijke werkloosheid. De overheid heeft de verschillende procedures afgelopen vrijdag 20/03 sterk vereenvoudigd. Wanneer je onderneming volledig of gedeeltelijk moet sluiten, of wanneer je economische hinder ondervindt, kan er beroep gedaan worden op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Zolang de coronamaatregelen gelden kunnen alle werkgevers, die op de één of andere manier getroffen worden door deze maatregelen, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen. Alle aanvragen die reeds werden gedaan vanaf 13/03 tot en met 30/06 zullen automatisch aanvaard worden. Iedere aanvraag zal beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Ook indien er in de voorbije week werd gekozen voor een aanvraag economische werkloosheid (geen overmacht dus), zal dit toch als overmacht door de RVA beschouwd worden.

Vanaf 13/03 tot en met 30/06 dienen er geen aanvragen meer worden gedaan bij de RVA voor de gevallen van tijdelijke werkloosheid wegens corona.

De werkloosheidsdagen Tijdelijke Werkloosheid wegens overmacht van de periode van 2/02 tot en met 30/06 zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie.

Wat moet je als werkgever nog doen?

Bij het doorgeven van de prestaties aan Besox duid je in de kalender gewoon de dagen aan wanneer je werknemer thuis zat wegens overmacht met de code 430 – werkloos overmacht Corona- (indien je de lonen digitaal doorstuurt) of met de afkorting “WL” (indien je de lonen op papier doorstuurt). Je kan zonder problemen dagen overmacht combineren met gewerkte dagen, en dit zowel voor arbeiders als bedienden.

De documenten C32A die je reeds zou ontvangen hebben van Besox, hoef je niet langer aan je werknemers te bezorgen. Ook een validatieboek heb je voor deze periode niet nodig. Deze maatregel geldt voor de maanden maart, april, mei en juni.

Halve dagen werkloosheid overmacht zijn niet mogelijk, enkel volledige dagen.

Wat verdient je werknemer?

De werkloosheidsuitkering zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon bedragen (geplafonneerd op 2.754,76 euro/maand). Er komt een bijkomende premie bij van 5,63€ per dag betaald door de RVA.

Wat moet je werknemer nog doen?

Wanneer de lonen berekend zijn zal Besox de nodige aangiften sociaal risico werkloosheid doen voor de werkgever t.a.v. de RVA.

Vanaf dan kan de werknemer zich ook richten naar zijn/haar uitbetalingsinstellingen (vakbond of hulpkas: ABVV, ACLVB, ACV , HVW ). De werknemer moet geen C3.2A indienen.

De RVA heeft de situaties gepubliceerd waarin de werknemer zich moet wenden tot een uitbetalingsinstelling om een aanvraag om uitkeringen als tijdelijke werkloze te doen:

  1. U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze
  2. U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever
  3. U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na een wijziging van het gemiddeld aantal uren per week van uw tewerkstelling (bv. omdat u een deeltijds tijdskrediet hebt genomen)
  4. U maakt na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar opnieuw aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze
  5. U maakt voor het eerst aanspraak op uitkeringen als tijdelijk werkloze na uw 65ste verjaardag

De werknemer moet voor deze uitkeringsaanvraag enkel het formulier C3.2. werknemer CORONA indienen bij een uitbetalingsinstelling. https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona.

Enkele weetjes:

  • Melding eerste effectieve dag werkloosheid hoeft niet voor de periode maart, april, mei en juni
  • Ziekte tijdens overmacht wordt onmiddellijk betaald door de mutualiteit
  • Overmacht schorst de opzegtermijn van een werknemer niet
  • Op de werkloosheidsuitkering die de werknemer ontvangt wordt (voor ontvangst) 26,75% bedrijfsvoorheffing afgehouden.
  • Als werkgever kan je ervoor kiezen om nog een extra aanvullende vergoeding te betalen bovenop de werkloosheidsuitkeringen. Dit bedrag is vrij van RSZ (wel onderworpen aan belastingen) zolang het totale bedrag (werkloosheid + aanvulling werkgever) het normale nettoloon van de werknemer niet overschrijdt.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.

Tags