Besox

Corona: toeslag voor langdurig tijdelijk werklozen officieel

9 februari 2021

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de RVA een toeslag zou betalen aan werknemers die langdurig tijdelijk werkloos zijn geweest in 2020. Dit omdat veel van die werknemers een lagere eindejaarspremie ontvangen hebben, aangezien de dagen van tijdelijke werkloosheid vaak niet of maar beperkt gelijkgesteld werden. Om dit verlies te compenseren, werd de toeslag in het leven geroepen.

De regelgeving hierrond werd op 27 januari 2021 officieel in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Concreet wordt er een toeslag betaald aan werknemers die in de periode van maart 2020 tot november 2020 minstens 53 uitkeringen als tijdelijk werkloze wegens overmacht of economische redenen ontvangen hebben. De overmacht mag echter niet het gevolg zijn van arbeidsongeschiktheid of redenen anders dan de coronacrisis.

De toeslag wordt betaald vanaf de 53ste dag tijdelijke werkloosheid.

Het bedrag van de toeslag is € 10 per uitkering, dit met een minimum van € 150. De toeslag bedraagt € 5, indien de werknemer halve uitkeringen ontvangt. Dit met een minimum van € 75.

Om het bedrag van de toeslag te bekomen, wordt de volgende formule toegepast: (X – 52) x 10, waarbij X het totaal aantal uitkeringen tijdelijke werkloosheid overmacht of economische redenen is.

De toeslag wordt berekend in twee stappen.

In eerste instantie werd een voorlopige toeslag berekend op basis van de gegevens voor de periode van maart tot oktober 2020. Deze toeslag is reeds uitbetaald midden december 2020.

In tweede instantie zal de RVA de uitkeringen van de maanden maart tot oktober 2020 verifiëren en berekent ze tevens ook de toeslag voor november 2020. Op basis hiervan wordt de definitieve toeslag berekend. Indien er nog een saldo resteert, wordt een eventueel saldo uitbetaald. Indien de werknemer een te hoge toeslag ontvangen heeft, wordt het verschil teruggevorderd.

Bron: Koninklijk besluit van 20 januari 2021 betreffende het toekennen van een toeslag voor werknemers die in 2020 tijdelijk werkloos werden gesteld, B.S. 27 januari 2021.

Tags