Besox

Corona: invloed studentenarbeid in zorg en onderwijs op Vlaamse gezinsbijslag?

28 januari 2021

In een vorig nieuwsbericht lieten we u reeds weten dat de uren die studenten presteren tijdens het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in de zorgsector en in het onderwijs niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het jaarlijks contingent van 475 uren die niet onderworpen zijn aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Het recht op gezinsbijslag in Vlaanderen is eveneens gekoppeld aan een jaarlijks contigent van 475 uren. Ook voor wat betreft de gezinsbijslag werd nu bepaald dat de studentenarbeid in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 in de zorgsector en in het onderwijs niet meetellen in het jaarlijks contingent van 475 uren.

Bron: Besluit van 18 december 2020 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot arbeidsovereenkomsten voor studenten ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, B.S. 6 januari 2021.