Besox

Controleer steeds de arbeidskaart én verblijfsvergunning van jouw buitenlandse werknemers!

28 december 2023

Wanneer je een werknemer wil tewerkstellen of in dienst hebt die geen onderdaan is van de Europese Economische Ruimte (= alle EU-landen + Noorwegen + Ijsland + Liechtenstein), dient deze te beschikken over een toelating om in België te verblijven én te werken.

Als werkgever moet je vóór de aanwerving van een niet-EER-onderdaan controleren of de werknemer beschikt over een geldige verblijfstitel en een toelating om te werken.

Deze toelating wordt door de overheid vermeld op de gecombineerde vergunning (tewerkstelling van meer dan 90 dagen). Voor sommige werknemers is nog steeds een arbeidskaart vereist, in combinatie met een geldige verblijfsvergunning (tewerkstelling van maximaal 90 dagen).

Je moet een kopie van deze vergunning(en) kunnen voorleggen aan de inspectiediensten. Je hebt er ook alle belang bij om de geldigheidsdata van de verschillende vergunningen goed bij te houden en zelf ook op te volgen wanneer de vervaldatum van de vergunning(en) nadert. Zo kan je mee opvolgen of de werknemer zijn vergunning(en) tijdig hernieuwt.

Op het tewerkstellen van EER-werknemers zonder geldige vergunning staan immers zware sancties! Op strafrechtelijk vlak kan je worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar en/of een geldboete van € 4.800 tot € 48.000. Bovendien kan de rechtbank een beroepsverbod, bedrijfssluiting of een exploitatieverbod opleggen. Indien er geen strafvervolging voor de rechtbank wordt ingesteld, kan er een administratieve geldboete van € 2.400 tot € 24.000 worden opgelegd. De geldboetes worden vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers die illegaal worden tewerkgesteld.

Een andere verplichting bij de tewerkstelling van buitenlandse werknemers met een arbeidskaart/gecombineerde vergunning, is dat je elke belangrijke wijziging aan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk moet melden aan de Dienst Economische Migratie. Het gaat bijvoorbeeld om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de overgang van een voltijdse naar een deeltijdse tewerkstelling, enz.

Doe je dit moedwillig niet, kan je een administratieve geldboete krijgen van € 50 tot € 500.

Je hebt er dus alle belang bij om de geldigheid van de verblijfs- en werkvergunningen van jouw niet-Europese werknemers grondig te controleren en op te volgen! Geef ook elke belangrijke wijziging in de tewerkstelling door aan de Dienst Economische Migratie!

Bron: Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 27 oktober 2023 tot wijziging van de toezichts- en handhavingsbepalingen in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 12 december 2023.

Categorie