Besox

Brexit is een feit: welke gevolgen heeft dit voor het arbeidsrecht?

13 februari 2020

Sinds 1 februari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uit van de Europese Unie.

De gevolgen van de brexit die verband houden met het arbeidsrecht verschillen naargelang de periode:

1. Tijdens de overgangsperiode (van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020)

De Europese regels blijven in deze periode volledig van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.

Detachering (tijdelijke tewerkstelling)

Het betreft hier de tijdelijke tewerkstelling van een werknemer in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

Op vlak van detachering verandert er niets gedurende de transitieperiode. Dit betekent concreet dat Belgen die gedetacheerd worden naar het Verenigd Koninkrijk de Belgische sociale zekerheid kunnen behouden. De gedetacheerde werknemer is vrijgesteld van een gecombineerde vergunning (single permit) of arbeidskaart.

Permanente tewerkstelling

Het betreft hier de situatie waarbij een werknemer permanent wordt tewerkgesteld in België of in het Verenigd Koninkrijk door een buitenlandse werkgever (Brits of Belgisch).

Ook hier blijft gedurende de overgangsperiode het Europees recht van toepassing.

2. Na de overgangsperiode (vanaf 1 januari 2021)

Detachering (tijdelijke tewerkstelling)

In geval van detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België voorziet de richtlijn 96/71/EG uitdrukkelijk dat de ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat geen lidstaat is, geen gunstigere behandeling mogen krijgen dan in een lidstaat gevestigde ondernemingen. In de huidige stand van de wetgeving zal de Belgische detacheringswet van 5 maart 2002 bij detachering vanuit het Verenigd Koninkrijk naar België, ook na de transitieperiode van toepassing blijven.

In geval van detachering vanuit België naar het Verenigd Koninkrijk, zal de mate waarin het nog mogelijk zal zijn om na de transitieperiode werknemers te detacheren naar het Verenigd Koninkrijk, afhangen van de afspraken die in dit kader zullen worden gemaakt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Permanente tewerkstelling

Permanente tewerkstelling in België

Wat betreft de permanente tewerkstelling van werknemers in de Europese Unie door Britse werkgevers voorziet het

terugtrekkingsakkoord geen bepalingen. Echter, zelfs zonder specifieke bepalingen blijft de Rome I Verordening van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie, zelfs wanneer de partijen van de arbeidsovereenkomst hebben gekozen voor het recht van een derde land.

In geval van permanente tewerkstelling in België door een Britse werkgever, zal de Rome I Verordening bijgevolg van toepassing zijn. Bijvoorbeeld, in geval van een geschil bij een Belgisch gerecht, zal de rechter de Rome I Verordening toepassen, zelfs wanneer beide partijen in de arbeidsovereenkomst gekozen hebben voor de toepassing van het Brits recht.

Permanente tewerkstelling in het Verenigd Koninkrijk

In dit geval voorziet het terugtrekkingsakkoord enkel dat de Rome I Verordening van toepassing blijft voor de overeenkomsten die gesloten zijn voor het einde van de transitieperiode.

Wat betreft de arbeidsovereenkomsten die gesloten worden na het einde van de transitieperiode zal de Rome I Verordening niet langer van toepassing zijn in het Verenigd Koninkrijk. In dergelijk geval zal men moeten nagaan welke arbeidsvoorwaarden er van toepassing zullen zijn in het Verenigd Koninkrijk, volgens het Britse recht.

Bron: www.werk.belgie.be/nl/themas/internationaal/de-gevolgen-van-de-brexit-op-het-arbeidsrecht.

Tags