Besox

Brexit: gevolgen voor de tewerkstelling

15 december 2020

Sinds 31 januari 2020 maakt het Verenigd Koninkrijk (VK) geen deel meer uit van de Europese Unie (EU). Wel trad toen een overgangsperiode in werking. Deze overgangsperiode duurt tot eind 2020, vanaf 1 januari 2021 verlaat het VK effectief de EU. Dit heeft verregaande gevolgen voor heel wat werknemers en bedrijven.

Het Terugtrekkingsakkoord zorgt ervoor dat Britse burgers die sociale rechten hebben opgebouwd in de EU, deze rechten na de overgangsperiode behouden. Dit geldt eveneens voor Europese burgers in het VK.

Vóór 1 januari 2021

Indien de tewerkstelling is ingegaan vóór 1 januari 2021, garandeert het Terugtrekkingsakkoord de voortzetting van verblijf en werk van Britten en hun familieleden in België. Een Britse onderdaan die beschikt over een geldige verblijfsvergunning op 31 december 2020, moet deze laten omruilen. De Brit ontvangt hieromtrent per post een uitnodiging van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het volgende moet aangevraagd worden:

  • M-kaart: de M-kaart moet aangevraagd worden bij de gemeente van verblijf, door een Brit die werkt en verblijft in België;
  • N-kaart: de N-kaart moet aangevraagd worden bij de gemeente van tewerkstelling, door een Brits onderdaan die in België werkt maar in een ander land verblijft;
  • met een M- of N-kaart is het toegestaan om verder te werken in België, hetzij in loondienst, hetzij als zelfstandige.

Vanaf 1 januari 2021

Een Britse werknemer die pas vanaf 1 januari 2021 is dienst komt van een Belgische onderneming, zal toelating tot arbeid en verblijf moeten aanvragen. Het gaat om dezelfde aanvraag die er moet gebeuren voor een derdelander. In de praktijk betreft dit een lange procedure.

De duurtijd van de tewerkstelling speelt hierbij een rol. Indien de werknemer voor een periode van minder dan 90 dagen werkt voor de Belgische werkgever, moet er enkel een arbeidskaart en arbeidsvergunning worden aangevraagd. Indien het gaat om een tewerkstelling van meer dan 90 dagen, moet er een gecombineerde vergunning van bepaalde duur (single permit) worden aangevraagd.

De procedure en de mogelijke vrijstellingen, kunnen verschillen per gewest.

Het bovenstaande is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen, n.a.v. de onderhandelingen tussen de EU en het VK over de Brexit.

Bron: www.werk.belgie.be; www.Vlaanderen.be.

Tags