Besox

Betaald educatief verlof wordt vervangen door Vlaams opleidingsverlof

26 februari 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaat het betaald educatief verlof in Vlaanderen er helemaal anders uitzien.

Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in plaats van de regelgeving van het betaald educatief verlof. Wie ten laatste schooljaar 2018-2019 startte met een opleiding in het stelsel van betaald educatief verlof, kan gedurende deze opleiding de regeling van het betaald educatief verlof verderzetten onder dezelfde voorwaarden.

In het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof hebben voltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn bij een werkgever wiens vestigingseenheid in het Vlaams gewest ligt, per schooljaar recht op 125 uren opleidingsverlof om met behoud van loon een opleiding te volgen. Voor deeltijdse werknemers die minstens halftijds in dienst zijn, wordt dit maximum beperkt in verhouding tot hun tewerkstellingspercentage.

De opleiding moet erkend zijn door de Vlaamse overheid en wordt gepubliceerd in een opleidingsdatabank die vanaf 1 mei 2019 beschikbaar zal zijn. Het moet gaan om arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen.

De werkgever kan ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van de uren VOV aanvragen via een digitaal platform. Hij krijgt een forfait per gevolgd opleidingsuur terugbetaald.

Bron: Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, B.S. 13 november 2018; www.vlaanderen.be/werk.