Besox

België bereidt zich voor op een ‘no-deal brexit’

13 maart 2019

Op 29 maart 2017 deelde het Verenigd Koninkrijk aan de andere EU-landen officieel mee uit de Europese Unie te stappen. Dit heeft verregaande gevolgen voor Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen en werken en voor bedrijven die naar of vanuit het VK handel drijven of economische activiteiten uitoefenen.

Sinds de officiële mededeling van de brexit, zijn er onderhandelingen gestart tussen het VK en de Europese Unie over de voorwaarden van de terugtrekking. Deze onderhandelingen moeten vóór 30 maart 2019 leiden tot een akkoord. Wordt er geen akkoord bereikt, zal dit aanleiding geven tot heel wat onduidelijkheden.

De Belgische overheid bereidt zich momenteel voor op een mogelijke “no-deal brexit”. Er zijn een aantal wetgevende initiatieven genomen om het verblijfsrecht, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid na de brexit te regelen.

Zo heeft de Ministerraad op voorstel van Minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van K.B. goedgekeurd over de tewerkstelling van Britse onderdanen in België. Het ontwerp zorgt ervoor dat Britse onderdanen die op het ogenblik van de brexit (30 maart 2019) in België verblijven tijdelijk verder in België kunnen verblijven en er ook verder mogen blijven werken. Het ontwerp bevat ook specifieke maatregelen voor stagiairs en grensarbeiders.

Ook voor de belastingen wordt er een overgangsperiode voorzien. Tot 31 december 2019 zal het Verenigd Koninkrijk nog gelijkgesteld worden met een EU-lidstaat voor de toepassing van bijvoorbeeld het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Bron: www.presscenter.org

Tags