Besox

Werkgeversbijdrage voor privévervoer wijzigt niet vanaf 1 juni 2024

10 juni 2024

In eerdere artikels informeerden we je reeds over de wijzigingen in de werkgeversbijdrage in abonnementen voor het openbaar vervoer. In NAR-cao nr. 19/9 werd o.a. een nieuwe tabel ingevoegd met nieuwe forfaitaire bedragen aangepast aan de prijs van een treinkaart op 1 februari 2024. Deze wijzigingen traden in werking op 1 juni 2024.

De aangepaste tabellen zijn van toepassing in sectoren waar de algemene regeling geldt of waar de sectorale regeling verwijst naar de NAR-cao nr. 19/9.

In heel wat sectoren wordt er in de sectorale cao voor het privévervoer ook verwezen naar de NAR-cao nr. 19/9. Eerder werd al aangekondigd dat de nieuwe forfaitaire tabel hier niet moet worden toegepast. Dit werd via de NAR-cao nr. 19/12 nu uitdrukkelijk vastgelegd in cao nr. 19/9.

Indien een sectorale cao voor het privévervoer verwijst naar NAR-cao nr. 19/9, zal de oude tabel, zoals van toepassing sinds 1 juli 2019, moeten worden toegepast.

Er wijzigt niets voor sectorale cao’s die verwijzen naar:

  • de tabel van gemiddeld 60% (overgangsregeling);
  • de tabel van werkgeversbijdrage in de treinkaart zoals van toepassing vóór 1 juli 2019;
  • de tabel van werkgeversbijdrage in de treinkaart zoals van toepassing sinds 1 juli 2019.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/12 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 van 23 april 2019 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers, www.cnt-nar.be.

Categorie