Besox

Was uw werknemer vóór het corona-ouderschapsverlof reeds in tijdskrediet of ouderschapsverlof?

21 oktober 2020

1.Wat moet ik doen om na het corona-ouderschapsverlof terug te keren naar mijn gewone loopbaanonderbreking, mijn gewoon tijdskrediet of thematisch verlof?

Na het corona-ouderschapsverlof (schorsing of omzetting van het gewone ouderschapsverlof) start de loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof automatisch opnieuw tot de oorspronkelijk gevraagde einddatum. De oorspronkelijke periode wordt dus niet verlengd.

2.Wat gebeurt er met de periode waarin de oorspronkelijke loopbaanonderbreking, het tijdskrediet of het thematisch verlof werd geschorst of het gewone ouderschapsverlof werd omgezet?

  • Als gewoon ouderschapsverlof wordt omgezet in corona-ouderschapsverlof

De periode waarin het gewone ouderschapsverlof 'on hold' werd gezet, is niet verloren. Het volledige saldo van het gewone ouderschapsverlof kun je dus later nog opnemen, tot je kind 12 jaar wordt (of 21 als het kind een handicap heeft), aangezien het corona-ouderschapsverlof niet meetelt bij het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Om dat 'omgezette deel' op te nemen, moet je wel een nieuwe aanvraag indienen.

Je mag dat deel in principe enkel in een aaneengesloten periode opnemen. Je mag het wel in verschillende periodes vragen als die periodes de minimumduur respecteren of als je het in blokken opneemt (zie daarvoor de reglementering rond ouderschapsverlof).

  • Als ouderschapsverlof, tijdskrediet of thematisch verlof wordt geschorst om corona-ouderschapsverlof te nemen

Ook de periode waarin je een periode van loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof schorste, gaat niet verloren. De periode die werd omgezet in corona-ouderschapsverlof kun je later opnieuw opnemen, ook al voldoet die niet aan de reglementaire minimumduur.

Om dat 'geschorste deel' op te nemen, moet je een nieuwe aanvraag indienen en opnieuw voldoen aan de toegangsvoorwaarden.

Je mag dat deel in principe enkel in een aangesloten periode opnemen. Je mag het wel in verschillende periodes vragen als die periodes de minimumduur respecteren of als je het in blokken opneemt (zie daarvoor de reglementering rond tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven).

Bron: www.rva.be, infoblad T9 corona-ouderschapsverlof.