Besox

Vrijwilligerswerk in 2022

3 januari 2022

Vrijwilligers kunnen nooit betaald worden voor hun prestaties, maar toch kunnen er aan vrijwilligerswerk kosten verbonden zijn. Het is daarom wel mogelijk dat een organisatie de kosten verbonden aan het vrijwilligerswerk terugbetaalt. Om deze kosten terug te betalen aan de vrijwilligers zijn er drie mogelijkheden:

  • de betaling van een forfaitaire kostenvergoeding. Vanaf 1 januari 2022 mogen maximaal de volgende forfaitaire bedragen toegekend worden aan vrijwilligers: maximum € 36,11 per dag en € 1.444,52 per jaar;
  • de vergoeding van de werkelijke kosten;
  • de combinatie van de forfaitaire kostenvergoeding met de werkelijke vervoerskosten. Bij de toepassing van een forfaitaire kostenvergoeding kunnen ook de werkelijke vervoerskosten van de vrijwilliger nog beperkt bijkomend terugbetaald worden aan een tarief van € 0,3707 per kilometer (bedrag van toepassing voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022). Hiervoor wordt wel een maximum van 2.000 km toegepast, behalve voor vrijwilligers die het regelmatig vervoeren van personen als activiteit hebben.

Het jaarlijks plafond van de forfaitaire kostenvergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 2.652,98 voor de volgende categorieën van vrijwilligers:

  • sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
  • de nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt;
  • het niet-dringend liggend ziekenvervoer: het liggend ziekenvervoer naar, vanuit en tussen ziekenhuizen of vestigingsplaatsen van ziekenhuizen.

Het dagbedrag van maximum € 36,11 blijft wel van toepassing.

Bron: Tussentijdse instructies van 20 december 2021 van de RSZ, www.socialsecurity.be.