Besox

Geen startbaanverplichting voor drie sectoren

2 december 2020

In het Belgisch Staatsblad van 12 november 2020 zijn drie Ministeriële Besluiten verschenen die voor de volgende sectoren een vrijstelling toekennen van de verplichting om jongeren onder de 26 jaar in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst:

  • de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC140) ;
  • de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) en behoren tot de subsector voor goederentransport en goederenbehandeling voor rekening van derden;
  • de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220);

De vrijstelling geldt voor de drie sectoren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

De Ministeriële Besluiten hebben uitwerking vanaf 1 januari 2020.

Bron: Ministerieel Besluit dd. 12 november 2020 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers van de ondernemingen van geregeld vervoer, bijzondere vormen van geregeld vervoer en ongeregeld vervoer die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) (1) – Ministerieel Besluit dd. 12 november 2020 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité voor het vervoer en de logistiek (PC 140) en behoren tot de subsector voor goederentransport en goederenbehandeling voor rekening van derden (1) – Ministerieel Besluit dd. 12 november 2020 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het paritair comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en voor de bedienden onder het paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid (PC 220) (1), B.S. 26 november 2020.