Besox

Vrijstelling startbaanverplichting in PC 140.02

29 juni 2020

In het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2020 is een ministerieel besluit verschenen dat een vrijstelling van de startbaanverplichting voorziet in het paritair subcomité 140.02 (taxiondernemingen en diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur).

De werkgevers die voor de arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het paritair subcomité 140.02 worden volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

Het besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

Bron: Ministerieel besluit van 10 juni 2020 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, B.S. 16 juni 2020.