Besox

Volgende overschrijding van de spilindex wellicht in januari 2020

25 september 2019

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen een laatste keer overschreden. Hierdoor werden de sociale uitkeringen in september 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2018 met 2% verhoogd.

Het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) en de bedragen die daaruit voortvloeien, de leervergoeding bij een overeenkomst alternerende opleiding, de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst, de vergoeding bij collectief ontslag en de vergoeding voor nachtarbeid werden vanaf 1 september 2018 eveneens verhoogd met 2%.

Volgens de laatste prognose van het Federaal Planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in januari 2020. Daardoor zouden de sociale uitkeringen in februari 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2020 met 2% verhoogd worden aan de gestegen levensduurte. De daaropvolgende spilindex wordt volgens de huidige prognose niet meer verwacht in 2020.

Het Federaal Planbureau actualiseert maandelijks zijn vooruitzichten. Deze prognose kan dus nog wijzigen waardoor de overschrijding van de spilindex wat vroeger of later zal plaatsvinden.

Bron: Persbericht dd. 3 september 2019 van het Federaal Planbureau.

Tags