Besox

Vlaanderen hervormt de loopbaancheques vanaf 1 januari 2020

6 januari 2020

Werknemers die extra ondersteuning of advies wensen bij het nemen van beslissingen over hun loopbaan, kunnen hiervoor in Vlaanderen loopbaanbegeleiding volgen bij een erkend loopbaancentrum. Deze begeleiding kan betaald worden met loopbaancheques die werknemers kunnen aankopen via de VDAB. Werknemers betalen een beperkte bijdrage voor deze loopbaancheques, het grootste deel van de kosten wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het systeem van de Vlaamse loopbaancheques hervormd. Hierdoor worden de loopbaancheques voortaan enkel nog toegekend aan werknemers die al minstens 7 jaar (of 84 maanden) werkervaring hebben. Voordien was een minimale werkervaring van 1 jaar voldoende.

Werknemers hadden de mogelijkheid om per periode van zes jaar telkens acht uur loopbaanbegeleiding te betalen verdeeld over twee loopbaancheques van telkens vier uur. Vanaf 2020 bedraagt de loopbaanbegeleiding maximum zeven uur per periode van zes jaar. De eerste cheque is nog steeds goed voor vier uur loopbaanbegeleiding, maar de tweede cheque zal beperkt worden tot drie uur loopbaanbegeleiding.

Daarnaast wordt ook voorzien dat de VDAB voorwaarden aan de erkende loopbaancentra kan opleggen, teneinde de kwaliteit van de loopbaanbegeleiding te waarborgen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 december 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, B.S. 24 december 2019.

Tags