Besox

Vlaams opleidingsverlof: wijzigingen vanaf schooljaar 2021-2022

15 juli 2021

Door de coronapandemie besliste de Vlaamse Regering vorig jaar om tijdelijk sommige voorwaarden te versoepelen, zodat meer digitale leervormen toegelaten zijn voor het toekennen van Vlaams opleidingsverlof. Deze tijdelijke maatregelen werden positief geëvalueerd en worden daarom omgezet in een definitieve regeling. De wijzigingen treden in werking op 1 september 2021. Hierna kan u de wijzigingen terugvinden.

Contacturen

De definitie van contacturen wordt aangepast, zodat ook digitale contacturen hieronder vallen. Op die manier komen virtual classrooms en begeleidingssessies die digitaal worden georganiseerd ook in aanmerking.

Contacturen zijn dus de opleidingsuren met een rechtstreeks contact tussen de instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit en de cursist, die gebonden zijn aan een bepaald tijdstip en een bepaalde plaats van een opleiding. Dat rechtstreeks contact kan fysiek of digitaal zijn. Het kan ook werkplekleren betreffen. De instructeur of begeleider van een opleidingsactiviteit dient voor een geregistreerde opleidingsverstrekker te werken.

Blended leren

De tijdelijke regeling rond blended leren voor Vlaams opleidingsverlof wordt omgezet in een definitieve regelgeving. Blended leren is een opleiding die gegeven wordt in een weloverwogen combinatie van contactleren en een onlinecomponent, waarvoor de opleidingsverstrekker gebruik maakt van een learning management systeem om het leerproces te ondersteunen en de leerevolutie op te volgen.

Bij blended leren zal een substantieel gedeelte van de opleiding gebeuren zonder rechtstreeks contact met de lesgever. Een opleiding via blended leren zal daarom minstens 32 uur opleidingstijd bevatten. De werknemer die een opleiding volgt via blended leren, heeft het recht om op het werk afwezig te zijn gedurende de voorziene opleidingstijd.

Om van Vlaams opleidingsverlof gebruik te kunnen maken, is de werknemer verplicht de opleiding nauwgezet te volgen. Een werknemer volgt een opleiding via blended leren nauwgezet, indien hij beschikt over een attest van de opleidingsverstrekker waarin wordt verklaard dat hij het leerproces heeft doorlopen.

Om de terugbetaling van de loonkosten te kunnen doen aan de werkgever is het noodzakelijk dat de opleidingsvertrekker in het kader van blended leren volgende gegevens registreert in het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives:

  • het attest dat verklaart dat de werknemer het leerproces heeft doorlopen;
  • datum aflevering certificaat.

Beroeps- en Evaluatiecommissie

Het afgelopen schooljaar is gebleken dat de evaluatieprocedure nog verder diende uitgerold te worden, zodat de Beroeps- en Evaluatiecommissie kan functioneren zoals initieel was voorzien.

In het besluit wordt daarom ook de procedure geregeld voor de intrekking van een opleiding naar aanleiding van een onderzoek en evaluatie door de Beroeps- en Evaluatiecommissie in het kader van het Vlaams opleidingsverlof.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2021 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepaling en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loonbaanbegeleiding, wat betreft opleidingen via blended leren en de intrekking van het recht op Vlaams opleidingsverlof door de Beroeps- en Evaluatiecommissie, BS 22 juni 2021.

Tags