Besox

Vlaams opleidingsverlof: gemeenschappelijk initiatiefrecht in het schooljaar 2021-2022

13 mei 2021

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een VESOC-akkoord gesloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. In het relanceplan ‘Alle hens aan dek’ focust men op 3 prioriteiten, nl. een opleidings- en loopbaanoffensief, een inclusieve en mensgerichte digitalisering en een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen.

Wat betreft het Vlaams opleidingsverlof voorziet men concreet de volgende aanpassingen voor het schooljaar 2021-2022:

Gemeenschappelijk initiatiefrecht

Vlaanderen wil de werknemers aanmoedigen om opleiding te volgen. Competenties zijn immers de grondstof van de Vlaamse economie.

Daarom krijgt de werkgever de rol om opleidingen voor te stellen aan zijn werknemers.

De opleidingen die de werkgever voorstelt, hoeven niet gerelateerd te zijn aan de huidige job. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huidige job zijn en blijven ten laste van de werkgever.

De werkgever kan de werknemer niet verplichten om een opleiding te volgen. Het Vlaams opleidingsverlof blijft het individueel recht van de werknemer om opleiding te volgen en daartoe afwezig te zijn op het werk.

Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgt en ingaat op het voorstel van de werkgever verdubbelt zijn recht op Vlaams opleidingsverlof en kan daarmee maximaal 250 uren Vlaams opleidingsverlof opnemen:

  • 125 uren op initiatief van de werknemer;
  • 125 uren op initiatief van de werkgever.

Versoepeling minimumvoorwaarde van 32 uren opleiding

Er is een bijkomende wijziging voorzien om sneller te voldoen aan de minimumvoorwaarde van 32 uren opleiding.

De werknemer kan meerdere (korte) opleidingen bij verschillende opleidingsverstrekkers combineren om te voldoen aan deze voorwaarde.

Opgelet: bovenvermelde info geldt onder voorbehoud van publicatie van de definitieve tekst in het Belgisch Staatsblad.

Bron: www.vlaanderen.be.